دانلود کتاب دل تاریکی اثر جوزف کنراد

  • 8 ماه پیش
  • 547 بازديد

و اما منتقد دیگری به نام رابرت ایوانز در مقاله «جهان زیرین کنراده در ساخت کلی دل تاریکی الگوی دوزخ» - (بخش نخست کمدی الهی) ...