دانلود کتاب تحقیقات دانشمندان آذربایجانی درباره زبان فارسی اثر جمیله صادقوا و طیبه علسگروا

  • 10 ماه پیش
  • 149 بازديد

کتاب حاضر حاصل تحقیقات دو تن از خاورشناسان جمهوری آذربایجان می باشد. منابعی که در این تحقیقات مورد استناد و مطالعه قرار گرفته از نظر ...