دانلود کتاب نگرشی بر اوج و سقوط رستم در شاهنامه اثر جمشید سپاهی

  • 11 ماه پیش
  • 172 بازديد

شاهنامه سراسر پوشیده از تراژدیست و در آن میان داستان دراز رستم، مقامی خاص دارد. برای آنکه بتوانیم شخصیت ، علت وجودی ، و نقش ...