دانلود کتاب زندگی نامه و داستانهایی از کوروش کبیر اثر توحید محمدی

  • 1 سال پیش
  • 224 بازديد

تاریخ نویسان نامدار زمان ما همچون ویل دورانت و پرسی سایکس و حسن پیرنیا، شرح چگونگی زایش کوروش را از هرودوت بر گرفته اند. بنا ...