دانلود مقاله نگاهی به قیام مختار اثر تهماسب طالبی

  • 2 ماه پیش
  • 63 بازديد

پس از مرگ یزید در سال ۶۴هجری، پسرش معاویه ی دوم به خلافت نشست. او به نکوهش گذشتگان اموی پرداخت، طغیان جدش معاویه علیه خلیفه ...