دانلود کتاب دولت ها و انقلاب های اجتماعی اثر تدا اسکاچ پل

  • 12 ماه پیش
  • 163 بازديد

کتاب دولتها و انقلابهای اجتماعی یکی از بهترین کتابهای موجود در زمینه انقلابهای اجتماعی به روش مقایسه ای است، نویسنده و محقق توانا خانم تدا ...