دانلود کتاب سرود برگریزان اثر بیژن ترقی

  • 3 سال پیش
  • 960 بازديد

آنگاه که دست تقدیر ، سرگذشت زندگی هنرمند را می نگارد ، وهنر همانند با سرنوشتی ناگزیر، برحیات وروح او جاری میشود، احساس می کند ...