دانلود رمان دکتر ژیواگو اثر بوریس پاسترناک

  • 3 سال پیش
  • 1501 بازديد

از مار کس و نیچه دو جریان عظیم و فعال سیاسی روز گار ما بوجود آمد. نتیجه افکارمار کس دیکتاتوری پرولتاریا را عرضه کرد و ...