دانلود کتاب تجلی عشق اثر بهروز ثروتیان

  • 3 سال پیش
  • 600 بازديد

نخستین زن و همسر و در واقع معشوقۀ محبوب وی- «آفاق قپچاقی» است از ترکان قپچاقی، که در شمال دریای خزر و آذربایجان می زیسته ...