دانلود کتاب مجلس قربانی سنمار اثر بهرام بیضایی

  • 3 سال پیش
  • 2425 بازديد

این نعمان است پسر امرء القیسه که سخنهای تب زده می گوید؟" دیگری بگو و بیشتر بگو نعمان؛ - / آنچه گفتی باد است؟ آنچه کردی است ...