دانلود کتاب پوشاک زنان در دوره ساسانی اثر برنالد گلدمن

  • 2 سال پیش
  • 1505 بازديد

بر روی یک باند کمر پوشیده شده و در بالای ساتها و بچهای پا پابندی آستین لباس این زن به صورت بلند و گشاد است، ...