دانلود کتاب تاریخ نوشته های جغرافیایی در جهان اسلامی اثر ایگناتی یولیانوویچ کراچکوفسکی

  • 2 سال پیش
  • 586 بازديد

به دوران ما موقعیت ممتاز تمدن اسلامی در تاریخ انسانی امری مورد اتفاق همگان است. در پنجاه سال اخیر، نقش مسلمانان در تکامل همه علومی ...