دانلود کتاب جامه های پارسیان در دوره هخامنشیان اثر اِنی کاظمی ابهری

  • 2 سال پیش
  • 515 بازديد

جای افسوس است که درباره پارسیان پیش از کورش - که مردم گمنامی بودند . آگاهیهای بسیار کمی در سنگ نبشته ها و کتابها بازمانده ...