دانلود کتاب قلعه سفید اثر اورهان پاموک

  • 9 ماه پیش
  • 264 بازديد

این دستنوشته را سال ۱۹۸۲ توی  بایگانی ، درهم و برهم بخشداری گبزه ، نه مدونی گرد و خاک گرفته پیدا کردم که پر بود ...