دانلود کتاب تاریخ مختصر پنج دهه افغانستان اثر انتشارات محسن

  • 2 سال پیش
  • 1751 بازديد

افغانستان در قلب آسیا موقعیت داشته و کشوریست محاط به خشکه. افغانستان حدفاصل آسیای میانه، جنوب غربی آسیا و خاور میانه می باشد. کشور ما ...