دانلود کتاب هشت بهشت اثر امیرخسرو دهلوی

  • 3 سال پیش
  • 1875 بازديد

مثنوی هشت بهشت پنجمین و آخرین داستان خمسه امیر خسرو دهلوی می باشد شاعراین منظومه را درسال ۱۳۰۲/۷۰۱ زیر تاثیر و در پاسخ مثنوی هفت ...