دانلود کتاب گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتس جرالد

  • 3 سال پیش
  • 4464 بازديد

در سال هایی که جوانتر و به ناچار آسیب پذیرتر بودم پدرم بندی به من داد که آن را تا به امروز در ذهن خود ...