دانلود کتاب ساختار ارتش و شیوه نبرد در عصر اشکانیان اثر اسماعیل نساجی زواره

  • 3 سال پیش
  • 715 بازديد

نیروهای نظامی در گذشته عامل اصلی به قدرت رسیدن فرمانرو بان محلی خود وفادار بودند تا به پادشاه. لذا این گروهی خاص در هر کشور ...