دانلود کتاب طبقات سلاطین اسلام اثر استانلی لین پل

  • 2 سال پیش
  • 777 بازديد

کتاب حاضر که «طبقات سلاطین اسلام» نام دارد از مشهور۔ ترین تألیفات اروپائیان در باب تاریخ ممالک اسلامیست ومؤلف آن استانلی این پول از مشاهیر ...