دانلود کتاب درباره یادداشتهای گات ها اثر استاد ابراهیم پور داوود

  • 2 سال پیش
  • 737 بازديد

پس از سر آوردن سالیان بلند در سر آیین ایران باستان، بر آن شدم که اوستا را بزبان کنونی ایران در آورم تا همگان از ...