کتاب الهه های گذشتگان اثر اریک فون دانیکن

  • 3 سال پیش
  • 635 بازديد

اریک فون دانیکن معتقد است که «ارابه های خدایان» که در افسانه های مردمان جهان وجود دارد از مایاها تا مصریهای قدیم، از بومیهای استرالیایی ...