دانلود کتاب بگذار سخن بگویم اثر احمد شاملو – ع. پاشایی

  • 3 سال پیش
  • 695 بازديد

برگرداندن این کتاب به فارسی، بخصوص یک وظیفه انقلابی تلقی شده است: کوششی در جهت آگاه کردن توده های زحمتکش از قدرت طبقاتی خویش. با ...