دانلود کتاب نبرد دین با علم از برتراند راسل

  • 3 سال پیش
  • 4499 بازديد

کتاب نایاب " نبرد دین با علم " اثری از برتراند راسل فیلسوف معاصر می‌باشد. کتاب حاضر، به بررسی مسائلی چون انقلاب کوپرنیکی، تکامل و فرگشت، ...