دانلود کتاب البلدان اثر احمد ابن ابی یعقوب

  • 3 سال پیش
  • 1119 بازديد

خاندان یعقوبی در موقعی که دومین خلیفه عباسی ابوجعفر منصور (۱۳۹-۱۰۸) دست در کار ساختمان بغداد بود و سرپرستی امور مربوط به هر یک از ...