دانلود کتاب سکه های اولیه طبرستان اثر احسان خلیلی

  • 2 سال پیش
  • 756 بازديد

سکه عبارت است از یک قطعه فلز به وزن معین است که روی آن علامت رسمی دولت یا حکومتی که عیار و وزن آن را ...