دانلود کتاب ادبی کلیله و دمنه اثر ابوالمعالی نصرالله منشی

  • 1 سال پیش
  • 397 بازديد

سپاس و ستایش مرخدای را جل جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار ...