دانلود کتاب تاریخ آل چوپان اثر ابوالفضل نبئی

  • 2 سال پیش
  • 1319 بازديد

اینها گر چه ظاهرا خطبه بنام خود نخواندند و سکه به نام خود نزدند (۲) و از نوادگان چنگیز خان (بانی امپراطوری مغول) کسی را ...