دانلود کتاب دختری بنام گلی اثر ابوالفضل آزموده

  • 1 سال پیش
  • 919 بازديد

یکی از نبیره های تیمور به نام سلطان ابولفاری حسین بایقرا وقتی توانست پس از درگیری ها و کشمکش های بسیار بین مدعیان فرمانروایی که ...