دانلود کتاب پیدایش انسان اثر آ ای فارایوین

  • 2 ماه پیش
  • 63 بازديد

ارتجاعی با دست کوربه Cuvier فکر تکامل را که از مغز دانشمند بزرک تراوش کرده بود از میان برداشت. نیم قرن بعد فکر تحول بطوری ...