دانلود کتاب الهه انتقام اثر آیزاک آسیموف

  • 3 سال پیش
  • 986 بازديد

دوباره داستان و قصه ای را که در جوانی شنیده بود به خاطر آورد، افسانه سیل و طوفانی که نسل بشریت فاسد و گناهکار را ...