دانلود کتاب حماسه آلبرت شوایترز اثر آنیتا دانیل

  • 3 سال پیش
  • 548 بازديد

تاریخ مجموعه ای است از حرکتها و تجربیات متراکم بشری و حرکتها و تجربیات بشری چیزی نیست بجز سرگذشت روزمره انسانهاس انسانهایی که با رفتار، ...