دانلود کتاب تروتسکی و تروتسکیسم اثر آلکس کالینیکوس

  • 2 سال پیش
  • 625 بازديد

لو (لئون تروتسکی از جمله شخصیت هایی است که نام و افکارش همواره جزیی از تاریخ سده بیستم م. - دست کم در تاریخ پر ...