دانلود کتاب دنیای قشنگ نو اثر آلدوس هاکسلی

  • 3 سال پیش
  • 1412 بازديد

هنگامی که مدیر کارخانه های جوجه کشی و مراکز تربیتی وارد بخش شد، سیصد «بارور کننده» در سکوت صم بکم حاکی از استغراق و تمرکز ...