دانلود کتاب قبیله ی سیزدهم: امپراتوری خزران و میراث آن اثر آرتور کستلر

  • 2 سال پیش
  • 879 بازديد

تقریبا در زمانی که شارلمانی به عنوان امپراطور غرب تاجگذاری می کرد، در سرزمین های شرقی اروپا بین قفقاز ورود ولگا دولتی پھودی، به نام ...