دانلود کتاب های رایگان فارسی - دانلود رایگان بهترین کتابهای نایاب pdf

دانلود کتاب قوم از یاد رفته اثر آقای سلیم برنجی

 • نویسنده : آقای سلیم برنجی
 • 19 دقیقه پیش
 • 0 بازديد

در جلگه دشت میشان که در مرز انشان یا عیلام یا سومر قدیم همواره آبهای رود کرخه را در برمیگرفته است از اواخر دور اشکانیان بدینطرف دستهای از قدیمی ترین هموطنان ما سکونت دائمی داشتهاند که خود را مندائی و ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب هفت کشور یا صورالاقالیم اثر دکتر منوچهر ستوده

 • نویسنده : دکتر منوچهر ستوده
 • 27 دقیقه پیش
 • 0 بازديد

کتاب حاضر کتابی است در جغرافیا که عجایب عالم نیز در آن شرح داده شده است. تقسیم بندی ربع مسکون را که تا آن زمان می شناختند، به اقالیم هفتگانه، به دو نوع صورت می گرفت. یا اقالیم دایره ای ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب سودمندی و ناسودمندی تاریخ برای زندگی اثر فریدریش نیچه

 • نویسنده : فریدریش نیچه
 • 35 دقیقه پیش
 • 0 بازديد

نیچه مانند کی برکه گور منقد ریا و دورویی بود. در آثار او به اصل تمسک به صداقت و احتراز از دورویی و ربا بسیار مواجه می شویم. میگوید که بیش از هر چیز دیگر با خودت صادق باش. صداقت ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب جغرافیای حافظ ابرو اثر صادق سجادی

 • نویسنده : صادق سجادی
 • 38 دقیقه پیش
 • 0 بازديد

بیاراست مر آن را به مردم و دیگر مخلوقات تا بندگان خاص از نظر و تفکر در آن، توانایی و قدرت حق سبحانه و تعالی ] مشاهده نمودند و حقیقت بندگی و بیچارگی و عجز و ناتوانی خود معلوم کردند ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب جزیره وحشت اثر جک لندن

 • نویسنده : جک لندن
 • 42 دقیقه پیش
 • 0 بازديد

اما صعود از طبقه ای پائین به طبقه بالا در آمریکای آنروز چندان ساده نبود . جز با نردبان زرین نمیشد از این بلندی بالا رفت و یافتن چنان نردبامی برای کودکی فقیر آسان نمی نمود . روزها و شبها ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب توتم پرستی اثر دکتر علی شریعتی

 • نویسنده : دکتر علی شریعتی
 • 45 دقیقه پیش
 • 0 بازديد

گذاشته بانک های تشنه ای که سرفه های سینه مجروحشان درد را لحظه بلحظه به بیرون می راند ، گرم شوق و نشئه پرواز ، بربام خانه بالا می آید و در خانه کبوترانش را میگشاید و ناگهان ، انفجاری ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاریخ مشروطه ایران اثر دکتر نورالله دانشور علوی

 • نویسنده : دکتر نورالله دانشور علوی
 • 50 دقیقه پیش
 • 0 بازديد

برار باب بصبرت پوشیده نیست که مردم اصفهان و آزادیخواهان پایتخت شاه عباس کبیر و مخصوصا ایل جلیل بختیاری در نهضت مشروطه سهم بزرگی بعهده داشته و نقش مهمی ایفا کرده اند. با اینوصف ضمن کتابهایی که در پیرامون قیام ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاریخ انقلاب آذربایجان و بلوای تبریز اثر حاجی محمد باقر ویجویه

 • نویسنده : حاجی محمد باقر ویجویه
 • 55 دقیقه پیش
 • 0 بازديد

در چاپ حاضر بلوای تبریز ، که اینک به پایان رسیده است ، بر این بودم که سرسخنی کمابیش گسترده فراهم آورم و در آن، از استبداد صغیرا ، که یادداشتهای مرحوم حاجی محمدباقر ویجویهای چهار ماه از روزهای بحرانی ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب مسالک و ممالک اثر ابواسحاق ابراهیم اصطخری

 • نویسنده : ابواسحاق ابراهیم اصطخری
 • 60 دقیقه پیش
 • 0 بازديد

باسمه تعالی اهمیت آثار جغرافیایی در ترسیم حیات اجتماعی - اقتصادی سرزمین ها از دیرباز مورد توجه دانشمندان بوده است. در همین رابطه محققان مغرب زمین تلاش وسیعی در جهت شناسایی و مطالعه آثار جغرافیایی جهان اسلام بعمل آورده اند. ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب اشک قلم اثر بهمن انصاری

 • نویسنده : بهمن انصاری
 • 1 ساعت پیش
 • 0 بازديد

سخن گفتن از "من" از "تو"، سخت ترین کارهاست، ناتوانم از گفتار، قلم را رها می کنم تا بلغزد روی کاغذ، وقی کند ناگفته ها را ناگفته هایی که به هیچ نمی ارزد.. و تو ای مردم! می توانی این نوشته ها را ...

ادامه مطلب